free web templates

KULLANICI SÖZLEŞMESİ


FOXFIRE.NETWORK KULLANICI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
FOX FIRE NETWORK Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), FOX FIRE NETWORK'a ait https://foxfire.network (Bundan sonra kısaca "FOX FIRE NETWORK" olarak anılacaktır) üye olacak ya da FOX FIRE NETWORK 'ü ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.
1. FOX FIRE NETWORK, üyelerine e.günlük (blog), haber paylaşımı, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) servisidir.
2. Kullanıcı, FOX FIRE NETWORK'e üye olarak veya FOX FIRE NETWORK ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.
3. Kullanıcı, FOX FIRE NETWORK ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, FOX FIRE NETWORK tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.
4. Kullanıcı’nın FOX FIRE NETWORK'e içerik ekleyebilmesi, içeriklere yorum yapabilmesi, diğer üyeleri takip edebilmesi, belli içerikleri favorilere ekleyebilmesi, diğer üyelerle mesajlaşabilmesi için anasayfada bulunan “Giriş Yap” bağlantısındaki “FOX FIRE NETWORK Üyesi Olmak İçin Tıklayın”a tıklamak suretiyle; e-posta adresi, kullanıcı adı, ad, soyad, şifre ve talep edilecek diğer verileri girerek ya da Facebook hesabı ile giriş yaparak FOX FIRE NETWORK’e üye olması gerekmekte olup; içerik okumak, içerik paylaşmak, içeriklere emoji ile tepki vermek, içeriklere facebook hesabı ile yorum yapmak hizmetlerinden ise üyelik hesabı açılması gerekmeksizin yararlanılabilir.
5. Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya da insanları kışkırtacak saldırgan bir kullanıcı adı oluşturulamaz.
6. Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.
7. Kullanıcı, FOX FIRE NETWORK Facebook hesabı ile üye oluyorsa, FOX FIRE NETWORK Facebook profilinde yer alan ve facebook tarafından üye olunurken kullanıcıya iletilen bilgilere FOX FIRE NETWORK'ün sağladığı hizmetler doğrultusunda erişim sağlama imkanı tanımış sayılmaktadır. Kullanıcı, Facebook hesabında yer alan gizlilik ayarlarında hangi bilgilerinin FOX FIRE NETWORK tarafından erişilebilir olacağını ayarlayabilir.
8. Kullanıcı, FOX FIRE NETWORK'e kayıtlı üyelik hesabını, profil ayarlarında yer alan “Üyeliğimi Sil” butonunu tıklayarak kapatabilir. Üyelik hesabı kapatıldıktan sonra yeniden aktif hale getirilebilir.
9. Kullanıcı, FOX FIRE NETWORK'e dilediği zaman üyelerini herhangi bir sebeple ödüllendirebileceği gibi tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda FOX FIRE NETWORK'e hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
10. , üyeler tarafından 1 (bir) yıl boyunca işletilmeyen, 1 (bir) yıl boyunca FOX FIRE NETWORK'e yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen, üyelik hesaplarını- siteleri silebilir.
11. FOX FIRE NETWORK'e alan adı ile üyelerin hesapları da dahil olmak üzere alt alan adlarına ilişkin tüm FOX FIRE NETWORK'e aittir. Üyelerin, üyelik hesaplarının bulunduğu alt alan adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Silinen üyelik hesaplarının-sitelerin alt alan adları farklı üyelerce kullanılabilir.
12. FOX FIRE NETWORK'e herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan üyeler, durumları incelendikten sonra FOX FIRE NETWORK tarafından üyelikten çıkarılabilecektir.
13. FOX FIRE NETWORK'te yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içeriklerFOX FIRE NETWORK'e üyeler tarafından girileceği gibi FOX FIRE NETWORK editörleri tarafından da girilebilecektir.
14. FOX FIRE NETWORK'e yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcı tarafından FOX FIRE NETWORK'e eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
15. FOX FIRE NETWORK'e , herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden FOX FIRE NETWORK'e ve FOX FIRE NETWORK'ün hiçbir şekilde sorumlu değildir. FOX FIRE NETWORK'e , ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, FOX FIRE NETWORK'e hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
16. FOX FIRE NETWORK'e , Kullanıcı’dan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.
17. FOX FIRE NETWORK'te sunulan hizmetleri kullanmak dışında, FOX FIRE NETWORK'e yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, FOX FIRE NETWORK'te yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.
18. FOX FIRE NETWORK'e yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.
19. Kullanıcı, FOX FIRE NETWORK'e gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.
20. Kullanıcı, FOX FIRE NETWORK tarafından talep edilmeden ve/veya FOX FIRE NETWORK'e yazılı onay almaksızın ve/veya FOX FIRE NETWORK ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın FOX FIRE NETWORK'te reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez. FOX FIRE NETWORK hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa lütfen FOX FIRE NETWORK ile iletişim kurunuz.
21. FOX FIRE NETWORK, https://foxfire.network belli alanlarını veya kategorilerini, FOX FIRE NETWORK'de kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleyebilir.
22. FOX FIRE NETWORK'e üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden, üyelik hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.
23. FOX FIRE NETWORK'e , üyelik hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesabında Kullanıcı’nın kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal FOX FIRE NETWORK ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcı’nın üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.
24. Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin FOX FIRE NETWORK'e kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve FOX FIRE NETWORK ile https://foxfire.network zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; FOX FIRE NETWORK tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
25. FOX FIRE NETWORK, Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye aykırı davranması, https://foxfire.network kullanırken ya da https://foxfire.network üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, FOX FIRE NETWORK'de verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya FOX FIRE NETWORK'ün gerekli görmesi halinde FOX FIRE NETWORK kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda FOX FIRE NETWORK ayrıca hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.
26. Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere FOX FIRE NETWORK'te yer alan tüm içerikler ile FOX FIRE NETWORK markası ve https://foxfire.network alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları FOX FIRE NETWORK'e aittir veya FOX FIRE NETWORK tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu sebeple; söz konusu içerikler FOX FIRE NETWORK'ten izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; FOX FIRE NETWORK tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
27. Tüm mali hakları FOX FIRE NETWORK'e ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında, kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlanamaz.
28. https://foxfire.network 'te yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için FOX FIRE NETWORK'ün ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır. Her durumda, FOX FIRE NETWORK'te yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması FOX FIRE NETWORK'ün yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.
29. Kullanıcı, FOX FIRE NETWORK'e yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını FOX FIRE NETWORK yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir. Bu sebeple; Kullanıcı, söz konusu içeriği ancak bu Sözleşme’nin 28. maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilecektir. Bu şartlar dışında söz konusu içeriğin kullanımı FOX FIRE NETWORK yazılı onayına tabidir.
30. Kullanıcı’nın yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde Kullanıcı FOX FIRE NETWORK ve FOX FIRE NETWORK uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
31. FOX FIRE NETWORK, https://foxfire.network virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı FOX FIRE NETWORK'ün sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple FOX FIRE NETWORK hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
32. FOX FIRE NETWORK, https://foxfire.network hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.
33. FOX FIRE NETWORK, https://foxfire.network 'te yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya FOX FIRE NETWORK üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda FOX FIRE NETWORK'ün sorumluluğu bulunmamaktadır.
34. FOX FIRE NETWORK veya https://foxfire.network hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, FOX FIRE NETWORK sorumluluğu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Bu sebeple; Kullanıcı’nın verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir.
35. Kullanıcı’nın FOX FIRE NETWORK verdiğin bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da Kullanıcı’nın tercihine bağlı olarak FOX FIRE NETWORK'e verdiği veya FOX FIRE NETWORK erişimine onay verdiği bilgilerdir. FOX FIRE NETWORK, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği sürece, bilgiler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir. Ancak FOX FIRE NETWORK, IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır.
36. FOX FIRE NETWORK, Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber FOX FIRE NETWORK tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde FOX FIRE NETWORK sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, FOX FIRE NETWORK'e her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcı’nın izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin 3. kişilerle paylaşılmamak kaydıyla FOX FIRE NETWORK tarafından kişisel bilgilerinizle ilişiklendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.
37. FOX FIRE NETWORK, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.
38. Kullanıcı, FOX FIRE NETWORK'e ziyaret ettiği süre boyunca FOX FIRE NETWORK, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir.
39. FOX FIRE NETWORK, zaman zaman https://foxfire.network , tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcı’nın bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları FOX FIRE NETWORK kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, erişebilen bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu siteler ile sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak FOX FIRE NETWORK hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak FOX FIRE NETWORK hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
40. Kullanıcı, FOX FIRE NETWORK'te ki yenilikler ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa FOX FIRE NETWORK e-posta gönderim listesine kayıt olabilir. Kullanıcı’nın e-posta gönderim listesinden çıkması için ayarlar menüsünden gerekli ayarları yapması yeterlidir.
41. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
42. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, FOX FIRE NETWORK defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
43. Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı'nın FOX FIRE NETWORK'e bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile FOX FIRE NETWORK bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı'nın FOX FIRE NETWORK'te bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/veya e-posta adresini FOX FIRE NETWORK'e yazılı olarak bildirecektir. FOX FIRE NETWORK adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın FOX FIRE NETWORK'e bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve FOX FIRE NETWORK bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.
44. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.
45. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.
46. Bu Sözleşme, FOX FIRE NETWORK'e yeni özellikler eklendikçe veya https://foxfire.network Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın https://foxfire.network her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir. Bu belge, en son 03 Kasım 2018 tarihinde güncellenmiştir.